• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ANGOLA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Angola

  Địa chỉ: 74 Houari Boumediene, Miramar, Luanda, Angola
  Điện thoại : (​+244) 922668019  -  (+244) 929212583
  E-mail:  vnemb.angola@mofa.gov.vn 

  Cán bộ Ngoại giao:
  1- Đại sứ Vũ Ngọc Minh
  2- Tham tán Tạ Hồng Quang
  Tel: (+244) 92668019
  Email: sqvnangola@gmail.com
  3- Bí thư thứ ba Vũ Việt Quang
  Tel: (+244) 945647287
  Email: sqvnangola@gmail.com
  4- Tùy viên Phùng Quang Hưng
  Tel: (+244) 929212583
  Email: sqvnangola@gmail.com​

  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​