​​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Angola

Địa chỉ: ​Via AL4, Lotes Nº4-5, Talatona-Luanda Sul, Luanda, Angola
Điện thoại : Tổng đài (244) 922668019 - (244) 924492169
E-mail:  sqvnangola@gmail.com 
Web-site: www.vietnamembassy-angola.org​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​