• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ANGOLA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Angola

  Địa chỉ: Via AL4, Lotes Nº4-5, Talatona-Luanda Sul, Luanda, Angola
  Điện thoại : Tổng đài (​244) 922668019  -  (244) 924492169
  E-mail:  sqvnangola@gmail.com 
  Web-site: www.vietnamembassy-angola.org

  Cán bộ Ngoại giao/Diplomatas:
  1- Đại sứ/Embaixador Nguyễn Mạnh Cường
  Tel:(00244) 922668019/92449216
  E-mail: sqvnangola@gmail.com
  2- Tham tán/Conselheiro Nguyễn Phan Giang
  Tel: (00244) 92668019
  Email: sqvnangola@gmail.com
  3- Bí thư thứ ba/ Terceiro-S​ecretario Lê Công Hùng
  Tel: (00244) 924492169
  Email: sqvnangola@gmail.com

  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​