​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Angola

LuongThanhNghi.jpg 

NGUYỄN MẠNH​ CƯỜNG


Thông tin cá nhân
Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1959. Ông nhập ngũ năm 1978 và có 4 năm phục vụ trong quân đội. Ông được tuyển dụng và gắn bó với ngành ngoại giao từ năm 1990, được giao đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn
Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1986.
Đã qua các khóa đào tạo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2005 – 2006); Đại học Bond (Úc năm 2011); Học viện Hành Chính (2012).
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Anh

Sự nghiệp Ngoại giao
Ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ăng-gô-la kiêm nhiệm các nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Cộng hòa Công-gô, Cộng hòa Dăm-bi-a, Cộng hòa Ghi-nê Xích đạo, Cộng hòa Ghi-nê Bít xao, Cộng hòa Bu-run-đi, Cộng hòa Dân chủ Sao Tô-mê và Prin-xi-pê, Cộng hòa Cáp Ve vào tháng 5/2015. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Lu-an-đa (Ăng-gô-la) từ tháng 11/2015.
Từ tháng 7/2010 đến tháng 5/2015, ông giữ chức Phó Vụ trưởng vụ Tây Á -châu Phi, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2010, ông giữ chức Tham tán, sau đó là Tham Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.
Từ tháng 5/1995 đến tháng 5/1998, ông là Tùy viên, sau đó là Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.
Ông có nhiều năm công tác tại Vụ Tây Á – châu Phi Bộ Ngoại giao, nơi ông bắt đầu là chuyên viên từ tháng 4/1990, sau đó được bổ nhiệm làm Trợ lý Vụ trưởng vào năm 2002 và Phó Vụ trưởng từ năm 2003.

Tặng thưởng
Bằng khen Bộ trưởng Quốc phòng năm 1982; Bằng khen Bộ trưởng Lao động – Thương binh và xã hội năm 2011; Bằng khen Bộ trưởng Ngoại giao các năm 2003, 2005, 2014 và Huy chương vì sự nghiệp Ngoại giao…​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​