​​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Angola​

​​​

- Họ tên: Dương Chính Chức

- Sinh năm: 1975

- Gia đình: đã kết hôn. Phu nhân Nguyễn Thị Thu Ngân và 2 con (trai và gái).

- Ngoại ngữ: Tiếng Triều Tiên/Hàn Quốc (Korean), tiếng Anh

Qúa trình công tác

- 1992-1996: Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, CHDCND Triều Tiên

- 3/1998: Bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao

1999-2002: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên

- 2002 - 2005: Chuyên viên Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam

- 2005-2008: Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

- 2008-2012: Chuyên viên Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam

- 2012 -2015: Bí thư thứ nhất, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

- 2015 - 2023: Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam

- từ 19/5/2023 ~: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CH Angola.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​