​​

​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆT NAM - ANGOLA:​

- Hiệp định hợp tác giữa Đảng cộng sản Việt Nam và MPLA-Đả​ng lao động (5/1983);
- Hiệp định Thương mại (5/1978).
- Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật (1979);
- Hiệp định đặc biệt về cử chuyên gia VN sang Angola (8/1984), ký lại Hiệp định về cử chuyên gia Việt Nam sang Angola hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (1995) và Y tế (1996);
- Thoả thuận hợp tác Nông nghiệp, Nghị định thư hợp tác hai Bộ Ngoại giao (2002), Thuỷ sản (2004). Hai Bên đã họp UBHH ba lần.
- Hiện tại hai nước đang chuẩn bị các văn bản hợp tác để đi đến ký kết: Nghị Định thư hợp tác dầu khí, Hiệp định thương mại, Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, KHKT, văn hóa. Hai nước cũng chuẩn bị họp UBHH hai nước lần thứ t​ư.
- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Xây dựng V​iệt Nam và Bộ Đô thị-Nhà ở Angola, Nghị định thư hợp tác về trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cán bộ, Nghị định thư hợp tác về trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo, Nghị định thư hợp tác về văn hóa.
- Hai bên đã hoàn tất thương lượng và chuẩn bị để ký Hiệp định hợp tác về Phòng chống tội phạm, đang trong quá trình đàm phán nội dung
- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Về cơ bản, phía Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các hiệp định, thỏa thuận đã ký năm 2008, trong khi phía Angola mới phê chuẩn Hiệp định về hợp tác Khoa học kỹ thuật
- Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí (3/2011) và mới nhất là Hiệp định miễn thị thực cho Hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ (2/2012).
- Hai bên đã nhất trí xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên (y tế, giáo dục, nông nghiệp, dầu khí, khoa học kỹ thuật, xây dựng…) và thống nhất đẩy mạnh triển khai thực hiện các thỏa thuận đã có. Đặc biệt, trong dịp Phó Tổng thống Angola thăm Việt Nam tháng 2/2012, có 2 doanh nghiệp hai nước đã ký hợp đồng xây dựng nhà xã hội cho quân nhân Angola trị giá 3 tỉ USD./.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​